wybory kreują los
wybory kreują los

Arkusze zapisu wyników (rastery) i profile (wykresy)

 

Arkusze męskie:

Kolorowe

Gimnazjum, 13,6-16,6: Arkusz męski 13,6-16,6

Szkoła średnia, 16,6-19,6: Arkusz męski 16,6-19,6

Mężczyźni, 13,6-35,5: Arkusz męski kolor

 

Czarno-białe

Gimnazjum, 13,6-16,6:Arkusz męski 13,6-16,6

Szkoła średnia, 16,6-19,6: Arkusz męski 16,6-19,6

Mężczyźni, 13,6-38,5: Arkusz męski cz-b

 

Arkusze kobiece

Kolorowe

Gimnazjum, 13,6-16,6:Arkusz kobiecy kolor 13,6-16-6

Szkoła średnia, 16,6-19,6: Arkusz kobiecy kolor 16,6-19,6

Kobiety, 13,6-48,8: Arkusz kobiecy kolor

 

Czarno-białe

Gimnazjum, 13,6-16,6: Arkusz kobiecy cz-b 13,5-16,6

Szkoła średnia, 16,6-19,6: Arkusz kobiecy cz-b 16,6-19,6

Dorosłe kobiety, 13,6-48,8: Arkusz kobiecy cz-b

 

Profile (do robienie wykresów)

 

Profile męskie

Gimnazjum, 14,0-16,6: Profil meski 14,0-16,6

Liceum, 16,6-19,6: Profil meski 16,6-19,6

 

Profile kobiece

Gimnazjum, 14,1-16,6: Profil kobiecy 14,1-16,6

Liceum, 16,6-19,6: Profil kobiecy 16,6-19,6

 

Świadomość organizacji. Klimat i kultura organizacji.

Henryk Jarosiewicz: "Świadomość organizacji. Klimat i kultura organizacji"  (publikacja Internetowa). Wrocław 2014.

Aktualnie do pobrania u dołu strony pełna wersja przyjęta do publikacji (stan z dnia 23 kwietnia 2014 roku).

 

Streszczenie:

Przesiębiorstwo bywa określane w literaturze jako „organizacja wiedzy”. Książka kreśli >portret< przedsiębiorstwa jako „organizacji świadomości”. Problematyka świadomości znalazła się w centrum dyskusji naukowej wraz z >odkryciem< qualiów i koncepcją "świadomego umysłu" Dawida Chalmersa (2010), oraz problematyką świadomości maszyn (Peter Boltuc, 1998, 2009). Qualia są to zjawiska subiektywne, związane z przeżyciem, których geneza i funkcja jest do tej pory nieznana. W pracy „Świadomość organizacji” autor prezentuje podmiotową koncepcję świadomości. Wyjaśnia miejsce świadomości w organizacji psychicznej oraz jej rolę w aktywności podmiotu, zarówno w jego życiu, jak i w pracy zawodowej. Świadomość nie jest cechą poznania i myślenia, lecz jest podmiotowym sposobem istnienia człowieka w doznawanych relacjach ze światem. Stan świadomości, rozumiany jako stan aktualnych pragnień i życiowych dążeń osoby, określa Jakość Życia człowieka oraz to, w jaki sposób odczuwa on klimat w każdej organizacji, w której uczestniczy (w małżeństwie, w szkole i w pracy). Człowiek inuicyjnie tak ukierunkowuje swoje życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe, aby zapewnić sobie optymalny stan przeżyć i pragnień. Ukierunkowanie to określa jego charakter, czyli styl postępowania. W karierze zawodowej dążenie do optymalnego położenia życiowego wiąże się z poszukiwaniem odpowiedniej kultury organizacyjnej. Na bazie zaproponowanego modelu aktywności człowieka w organizacji autor przedstawia metodę diagnozy świadomości przedsiębiorstwa, jego klimatu i kultury.

 

Praca składa się z pięciu części.

Część I: Relacyjny model aktywności osoby.

Część II: Podmiotowa koncepcja świadomości. Dyskusja z koncepcją "Świadomego umysłu" Dawida Chambersa.

Część III: Koncepcja klimatu i kultury organizacji.

Część IV: Kwestionariusz do oceny klimatu w organizacji.

Część V: Świadomość organizacji

 

© Copyright by Henryk Jarosiewicz. W ramach moich praw autorskich chronionych ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 (z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na niekomercyjne rozpowszechnianie niniejszego materiału przez jego zwielokrotnianie bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy (w formie elektronicznej lub drukowanej), a także umieszczanie go na stronach internetowych, jednakże bez dokonywania jakichkolwiek zmian i skrótów w tekście i bez zmiany elektronicznego formatu „pdf” na inny. Wszelkie inne rozpowszechnianie niniejszego materiału, w tym jego części, wymaga mojej zgody wyrażonej na piśmie. Dozwolone jest natomiast cytowanie materiału zgodnie z zasadami ustanowionym przez ww. ustawę.


Pobierz publikację: (wersja z 23 4 2014): Świadomość organizacji. Klimat i kultura organizacji(wIV)

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

"Win - Win" - czyli korzyści ze współpracy

 

Współpraca w projekcie 15+ niesie ze sobą wielorakie korzyści dla wszystkich "stron".

 

Zysk dla młodzieży:

Informacja Zawodowa dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (od 3 klasy gimnazjum) - podniesienie samowiedzy uczniów.

 

Zysk dla pedagogów i doradców zawodowych:

Przygotowanie kluczy skłonności zawodowych dla różnych typów kształcenia

Pomoc młodzieży w karierze szkolnej (wybór kierunku dalszego kształcenia) i zawodowej (wybór zawodu).

 

Zysk dla dyrektorów placówek:

Przygotowanie raportów o zasobach placówek, tj. talentach uczniów.

Możliwość wykorzystania wyników w ukierunkowaniu „kariery” szkolnej:

Optymalizacja naboru i kształcenia (podniesienie samowiedzy)

Monitorowanie losów absolwentów.

 

Zysk dla doradców NFDK skupionych w projekcie 15+

Możliwość dalszego szkolenia się

Dzielenie się doświadczeniami i narzędziami.

 

Stąd nasza oferta

Oferta dla PEDAGOGA (doradcy zawodowego):

W projekcie 15+ oferujemy bezpłatnie pedagogom, którzy nie są przeszkoleni w metodzie Achtnicha:

-możliwość logowania się w systemie jako „Pedagog”

-logowania uczniów w placówce na badania Internetowe

-uczniowie otrzymają bezpłatnie Informację Zawodową IZ (na swojego maila).

Zawartość Informacji Zawodowej:

-wykres wyników

-krótkie omówienie dominujących skłonności (charakter zawodowy)

-uczniowie mogą, ale nie muszą, zgłosić się z IZ do pedagoga na rozmowę.

 

Oferta dla PEDAGOGA - doradcy - specjalisty w metodzie Achtnicha:

Postrzegamy doradcę zawodowego jako „szlifierza talentów”. Jeśli pedagog lub doradca zawodowy jest przeszkolony w teście Achtnicha to otrzyma dodatkowo (oprócz modułu do Informacji Zawodowej):

-możliwość logowania się w systemie jako „Doradca”, tj. licencję roczną na używanie modułu dla doradców, tj. Internetowy Testu Achtnicha, z możliwością prowadzenia indywidualnych badań i przygotowania opinii.

Wymierna korzyść: licencja rynkowa na Internetowy Test Achtnicha to: od 30 zł netto za badanie (licencja na 10 badań) do 15 zł netto (licencja na 90 badań).

 

Oferta dla DYREKTORA:

Postrzegamy dyrektora placówki jako „łowcę talentów”. Chcemy dostarczyć narzędzi do diagnozy zasobów (talentów). Istotą naszej oferty jest pomoc w rozwoju ukierunkowanym na kompetencje.

Placówka (szkoła) otrzyma:

-informację o „zasobach” całej placówki,

-informację o poszczególnych kierunkach kształcenia, jeśli takie można wyróżnić (np. klasa informatyczna). Warunek: przebadanie całej grupy (populacji), np. wszystkich trzecich klas.

-informację o populacji młodzieży szczególnie utalentowanej

-informację o populacji młodzieży zagrożonej w rozwoju zawodowym

Wspólnie z pedagogami i doradcami zawodu skupionymi w NFDK przygotujemy ofertę zajęć dla młodzieży zagrożonej bezradnością.

Wprowadzenie do Testu Achtnicha

W roku 1987 Martin Achtnich opublikował artykuł, który jest wprowadzeniem do testu Achtnicha. Autor podaje założenia metody, opisuje czynniki i ilustruje analizami przypadków.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem:

 

 

Poniżej opis poszczególnych czynników (z artykułu Achtnicha):

Czynnik W:

 

 

 

Szkolenie powtórkowe metodą Case Study

Uczą nas nie książki, lecz ludzie! Naszą dewizą jest: "każdy klient może Cię czegoś nauczyć". Nauka jest skuteczniejsza, jeśli dzielimy się swoimi doświadczeniami.

Tych z Państwa, którzy skończyli szkolenie z Testu Achtnicha jakiś czas temu i chcą sobie odświeżyć warsztat - zapraszamy na szkolenie "powtórkowe".

Czas szkolenia: 6 godzin. Małe grupy warsztatowe.

Koszt: 300 zł netto.

Metoda: analiza przypadków (case study).

 

Zapraszamy!

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Panel logowania

Gościmy

Dzisiaj:345
Wczoraj:493
W tygodniu:345
W miesiącu:8484
Ogólnie:596799

  • Twoje IP: 18.205.176.85
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

1
Online

poniedziałek, 18, listopad 2019 16:16