wybory kreują los
wybory kreują los

Książki nt. Testu Achtnicha

Co można przeczytać, aby zgłębiać Test Achtnicha? Jest szereg pozycji. Można je - prawie wszystkie - ściągnąć z tej strony.

 

Podręczniki:

 • Achtnich Martin, "Obrazkowy Test Zawodów BBT", Nowe Życie, Wrocław 2010 [jest dostępna do zakupu].
 • Achtnich Martin, "Obrazkowy Test Zawodów BBT. Wykorzystanie matody w poradnictwie zawodowym i planowaniu kariery. Wprowadzenie", Wrocław, 2013 [w zakładce: Test Achtnicha, do ściągnięcia i przeglądania].
 • Jarosiewicz Henryk, "Psychologia dążeń i skłonnności zawodowych", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012 [praca teoretyczna, dostępna w księgarniach, w Internecie]].
 • Jarosiewicz Henryk, "Świadomość organizacji. Klimat i kultura organizacji", Wrocław: w druku [praca praktyczna, w zakładce: Książki Internetowe, do ściągnięcia].
 • Artykuły - w zakładce "Artykuły naukowe" (na stopce strony)

 • © Copyright by Henryk Jarosiewicz. W ramach moich praw autorskich chronionych ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 (z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na niekomercyjne rozpowszechnianie niniejszego materiału przez jego zwielokrotnianie bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy (w formie elektronicznej lub drukowanej), a także umieszczanie go na stronach internetowych, jednakże bez dokonywania jakichkolwiek zmian i skrótów w tekście i bez zmiany elektronicznego formatu „pdf” na inny. Wszelkie inne rozpowszechnianie niniejszego materiału, w tym jego części, wymaga mojej zgody wyrażonej na piśmie. Dozwolone jest natomiast cytowanie materiału zgodnie z zasadami ustanowionym przez ww. ustawę.

Artykuły nt. Testu Achtnicha

Co można przeczytać, aby zgłębiać Test Achtnicha? Jest szereg pozycji. Można je - prawie wszystkie - ściągnąć z tej strony.

 

Artykuły:

 • Jarosiewicz H. Projekt 15+", w: "Dopradca Zawodowy" nr 2(27) 2014. Podstawowe informacje nt. projektu profilaktyki zaburzeń zachowania w szkołach średnich. Pobierz: Projekt 15+
 • Jarosiewicz H., "Diagnoza dążeń zawodowych jako profilaktyka zaburzeń zachowania". Dłuższy artykuł, w którym omówiono m.in. różnicę między "klimatem", a "kulturą", oraz między "sprawnościami" osoby, a jej "kompetencjami". Pobierz: Diagnoza dążeń zawodowych.
 • Jarosiewicz H. „Talenty jako źródła kompetencji zawodowych”, w: „Kompetencje a sukces zarządzania organizacją” (red.) S. Witkowski, T. Listwan, Warszawa 2008, Difin, str. 351-363. Pobierz: Talenty jako źródła kompetencji
 • Jarosiewicz H., "O wpływie dążeń na losy zawodowe”, Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 20, 1, 2014. Pobierz:  O wpływie dążeń na losy zzawodowe
 • Jarosiewicz H., "Achtnich HR jako narzędzie do pomiaru kompetencji zawodowych", Wrocław 2014 [podstawowe informacje] - Pobierz: Achtnich HR

 

Informacje i oferty:

 

Książki - w zakładce "Biblioteka" (na stopce strony)

 

 

© Copyright by Henryk Jarosiewicz. W ramach moich praw autorskich chronionych ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 (z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na niekomercyjne rozpowszechnianie niniejszego materiału przez jego zwielokrotnianie bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy (w formie elektronicznej lub drukowanej), a także umieszczanie go na stronach internetowych, jednakże bez dokonywania jakichkolwiek zmian i skrótów w tekście i bez zmiany elektronicznego formatu „pdf” na inny. Wszelkie inne rozpowszechnianie niniejszego materiału, w tym jego części, wymaga mojej zgody wyrażonej na piśmie. Dozwolone jest natomiast cytowanie materiału zgodnie z zasadami ustanowionym przez ww. ustawę.

 

 

Szkolenie dla Konsultantów doradztwa kariery

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na szkolenia dla Konsultantów, którzy pracują w wizji całożyciowego doradztwa kariery. Diagnoza skłonności zawodowych oraz przygotowanie opinii na temat kapitału kariery klienta to dopiero początek pracy. Następnym krokiem jest przekazanie uzyskanych informacji klientowi. Wymaga to odrębnych umiejętności, nabycia określonego "warsztatu" doradcy, który pracuje w wizji określonej w literaturze jako kapitał kariery. Chodzi o to, aby umieć zainwestować swoje talenty na rynku pracy.

Celem szkolenia dla Konsultantów jest nabycie umiejętności koniecznych dla podjęcia wspólpracy z klientami, którzy pragną wykorzystać swoje talenty w planowaniu i realizacji własnej kariery.

Można tu wskazać następujące kroki:

1/ Orientacja we własnych "zasobach" (skłonności zawodowe, dyspozycje charakterologiczne) - uzyskujemy to poprzez wnikliwą diagnozę typologiczną, m.in. z użyciem testu skłonności zawodowych i badania charakteru. Owocem diagnozy jest pogłębiona samowiedza. Pogłębienie samowiedzy nie jest sprawą łatwą; chodzi o przeniesienie uzyskanej wiedzy do obrazu siebie (własnego "ja") w świecie zawodowym.

2/ Podjęcie dojrzałych decyzji zawodowych. Zwykle spotykamy sie bowiem ze spontanicznymi wyborami, które nie są dostatecznie zreflektowane. A więc - niezbędna jest pogłębiona refleksja z pomocą doradcy.

3/ Zaprojektowanie odpowiednich działań na drodze rozwijania własnej kariery

4/ Realizacji projektu - we współpracy z doradcą zawodowym i środowiskiem.

5/ Kontrola i korekta realizowanych projektów - aż do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy i edukacji.

Jest to wiec całościowy i długotrwały proces. Może on trwać - optymalnie - przez 2-3 lata, np. od pierwszej do trzeciej klasy szkoły średniej.

W czasie szkolenia uzyskacie Państwo pogłębione zrozumienie tego, czym są dyspozycje zawodowe jako "kapitał kariery", a także warsztat niezbędny w prowadzeniu konsultacji z klientami, zarówno z młodzieżą, jak i osobami, które już funkcjonują zawodowo, ale pragną optymalizować swoją karierę.

Czas szkolenia: 8 godzin. Małe grupy warsztatowe.

Koszt: 400 zł netto.

Zapraszamy!

 

 

 

 

Licencje wystawiane po kursach

W zwiazku z licznymi zapytaniami, a czasem i nieporozumieniami, informujemy o tym, jakie zaświadczenie (licencje) można uzyskać po naszych kursach.

 

I. Szkolenie podstawowe z Testu Obrazkowego Zawodów M. Achtnicha

Uzyskuje się:

- "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metody Achtnicha"; jest to licencja - nieograniczona w czasie - na wykonywanie badań metodą Achtnicha (wersja papierowa, Obrazkowy Testu Achtnicha). Zobacz: Zaświadczenie (licencja)

- Certyfikat kolorowy; "Licencjonowany Specjalista Testu Obrazkowego Zawodów". Zobacz: Certyfikat

- Bezpłatny starter (10 badań) wersji Internetowej testu Achtnicha

- Możliwość nabycia programu komputerowego (Test Skłonności Zawodowe) lub Internetowego (DoradcaZawodu.pl)

- "Poświadczenie" o uczestnictwie w kursie

 

Uwaga: czym innym jest Licencja (czasowa) na używanie testu komputerowego "Skłonności Zawodowe", lub testu Internetowego.

 

II. Szkolenie techniczne

Cel:

- Wdrożenie się w używanie testu Internetowego

- Bezpłatny starter (10 badań) wersji Internetowej testu Achtnicha

 

III. Szkolenie powtórkowe

Cel:

- Odświeżenie wiadomości i umiejętności,

- Nowe metody analizy,

- Bezpłatny starter (10 badań) wersji Internetowej testu Achtnicha.

 

IV. Szkolenie Eksperckie

Ekspert to osoba, która w oparciu o dwa badania: Achtnicha i Bergera, przygotowuje Eksperyzę Zawodową. Osoby te pracują na specjalnym module programu Internetowego do analizy danych.

Warunek:

- Szkolenie z charakterologii

Uzyskuje się:

- Certyfikat "Eksperta Testu Skłonności Zawodowych"

- Bezpłatny starter (10 badań) Modułu Eksperckiego w systemie DoradcaZawodu.pl

 

V. Szkolenie dla Konsultantów metody Achtnicha

Osoby, uczniowie i dorośli, które przeprowadzają badanie Internetowe, zgłaszają czasem chęć porozmawiania o swoich wynikach i przemyślenie swojej ścieżki kariery szkolnej i zawodowej. Konsultant jest osobą, do której "system" kieruje takie osoby na odpłatne konsultacje.

 

Z koleżenskim pozdrowieniem

Zespół "Kapitana Kariery"

 

 

Artykuł M. Achtnicha (1987)

Artykuł Martina Achtnicha: Obrazkowy Test Zawodów BBT.

 

Całość artykułu: Obrazkowy Test Zawodów BBT - całość

 

Poszczególne części:

Przedmowa: Przedmowa

I część: Wstęp

II część: Instrukcja

III część: Osiem potrzeb

IV część:Znaczenie potrzeb

V część: Wymagania zawodu a potrzeby

VI część: Znajomość zawodów

VII część: Tablica czynników

VIII część: Zawód i jego czynniki

IX część: Konstrukcja testu

X część: Przeprowadzanie testu z pomocą komputera

XI część: Interpretacja testu

XII część: Porada zawodowa

XIII część: Przykłady badań

XIV część: Literatura

 

 

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Panel logowania

Gościmy

Dzisiaj:120
Wczoraj:493
W tygodniu:120
W miesiącu:8259
Ogólnie:596574

 • Twoje IP: 18.204.48.199
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

1
Online

poniedziałek, 18, listopad 2019 06:29