Diagnoza charakteru metodą Heymansa-Wiersmy

Szkolenia organizowane są regularnie we Wrocławiu, a dla grup zorganizowanych w całej Polsce.

Czas szkolenia: 16 g, cena: 690 zł (netto), dwa zjazdy.

ZAPISY!!!


Badanie charakteru metodą Heymansa-Wiersmy jest sprawdzoną metodą diagnozy dyspozycji charakterologicznych, przydatną w pracy psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Niezbędną zwłaszcza wówczas, gdy proces przygotowania do decyzji zawodowej przebiega na poziomie Liceum jako wychowanie do radzenia sobie na rynku pracy.
Przydatność praktyczna charakterologii polega na pomocy w ukierunkowaniu zawodowym i planowaniu rozwoju zawodowego.
Szkolenie pozwala na zdobycie kompetencji niezbędnych doradcom zawodowym pracującym zarówno z młodzieżą (od poziomu gimnazjum) jak i z dorosłymi.
W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują komplet niezbędnych materiałów. Pomocą w pracy jest program komputerowy, który służy do opracowania wyników.

 

Do pobrania:

Zapraszamy!