Zastosowanie testu obrazkowego do masowych badań

Nasze narzędzie znajduje dla siebie nowe zastosowanie. W trakcie działań związanych z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016 nasza partnerska działalność Doradcy Przyszłości wygrała konkurs na zrealizowanie działań w przestrzeni miasta dotyczących miasta oraz jego przyszłości. Konkursowy projekt zakładał kompleksową rewitalizację przestrzeni sklepiku szkolnego oraz przeprowadzenie działań doradczych dla uczniów szkoły. W projekcie uczestniczyło ponad 250 uczniów, oraz zaangażowane było blisko 20 osób ze szkoły i z zewnątrz do pomocy. W 3 klasach zostały przeprowadzone kompleksowe badania młodzieży za pomocą naszej platformy: doradcazawodu.pl. Wyniki badań zostały przeniesione na specjalne wizytówki, które są drukowane i rozdawane młodzieży. Jako rezultat projektu otrzymaliśmy znaczne podniesienie samoświadomości, umiejętności opowiadania o sobie, a także nawiązywania relacji z drugim człowiekiem oraz grupą. W wyniku ankiet przeprowadzonych po badaniu, znajomość osób z klasy wzrosła nawet o ponad 100%!
http://doradcyprzyszlosci.pl/case-study-zsea/ 

Mamy nadzieję, że ten projekt zainspiruje kolejne, także w innych miastach, oraz, że nasza metoda internetowego badania skłonności zawodowych okaże się przydatna dla osób, które dopiero poznają swój prawdziwy potencjał. 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=PptI--TfStc