Podsumowanie projektu „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym M. Achtnicha”.

Pilotażowy projekt pod nazwą „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych testem obrazkowym Achtnicha” rozpoczął się w październiku 2018 roku, a jego najważniejszą część, czyli rekrutację szkół i uczniów, a także przygotowanie merytoryczne nauczycieli-opiekunów, sfinalizowano pod koniec roku.

Cele i korzyści dla uczniów:
♦ podniesienie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych
♦ poznanie swoich skłonności zawodowych
♦ lepsze wykorzystanie własnych zasobów
♦ podniesienie samowiedzy
♦ ukształtowanie tożsamości osobowej w aspekcie zawodowym: z tego, kim jestem wynika to, co mogę dobrze w życiu robić

Doradcy

 

Organizatorem konferencji było Centrum Wsparcia i Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz w Poznaniu.

Jej celem jest promowanie kształcenia zawodowego, a także stworzenie forum dyskusji o kształceniu zawodowym oraz prezentacja badań predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym M. Achtnicha.

Badanie objęło łącznie grupę 4 tyś. uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz 3 klas gimnazjum łącznie z 21 powiatów subregionu kaliskiego i poznańskiego (powiaty: kaliski, miasto Kalisz, ostrowski, pleszewski, ostrzeszowski, kępiński, krotoszyński, jarociński, poznański, miasto Poznań, gnieźnieński, średzki, śremski, wrzesiński, obornicki, szamotulski, międzychodzki, nowotomyski, grodzki, wolsztyński, grodziski).

Badanie oparte jest o szwajcarską metodę obrazkowego testu zawodów opracowaną przez psychologa Martina Achtnicha. Polskiej adaptacji tego narzędzia dokonał dr Henryk Jarosiewicz z Zakładu Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zespół wraz z młodzieżą

Każdy z uczniów biorących udział w projekcie otrzymał link do wypełnienia testu online. Po wykonaniu diagnozy uczestnik projektu otrzymał indywidualny raport z mapą kompetencji. Na podstawie wszystkich zebranych danych został sporządzony raport, który wskazał z jakim predyspozycjami i kompetencjami młodzi ludzie wchodzą dziś na rynek pracy.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Konferencja została połączona z warsztatami dla doradców zawodowych

 

http://poznan.tvp.pl/41916407/podsumowanie-projektu-badanie-predyspozycji-zawodowych-uczniow-testem-obrazkowym-m-achtnicha