"BARKA"

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej

I rozległ się głos z nieba: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie." Mk 1,11

Historia

Przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej i wyraźnym poparciu samorządu terytorialnego w Strzelcach Opolskich, na terenie byłego folwarku Stadniny Koni w Strzelcach Opolskich, należącego do ówczesnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu, powstał pierwszy Dom - "Doryszów", w którym od czerwca 1998 roku wraz z pierwszymi mieszkańcami zamieszkał ks. Józef Krawiec. Stopniowo remontowany i adaptowany dla potrzeb mieszkalnych w pierwszym okresie swojej działalności Dom dawał schronienie 10 osobom.

Kolejnym etapem funkcjonowania Naszej Wspólnoty było powołanie w 2000 roku drugiego Domu "Barki" w Warmątowicach - Kaczorowni, znajdującego się również na terenie folwarku po byłej Stadninie Koni w Strzelcach Opolskich. W 2002 roku zostało uruchomione w zaadaptowanej części budynku gospodarczego w Warmątowicach pierwsze zimowe schronisko dla mężczyzn "Stajenka" (latem pełni ono rolę Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego), które od pierwszych mrozów do Świąt Wielkanocnych udziela schronienia 16 osobom (przez ostatnie lata w Schronisku znalazło pomoc ponad 100 osób).

W 2002 roku następuje wyłączenie naszych Wspólnot ze struktur BARKI w Poznaniu i uzyskanie oddzielnej osobowości prawnej co powołało do życia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka", które jako wyodrębniona finansowo i organizacyjnie inicjatywa obywatelska jest kontynuacją działalności i dotychczasowego dorobku Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania.

W 2004 roku zostaje natomiast otwarty kolejny z Domów Stowarzyszenia - Dom Matki i Dziecka w Żędowicach.

Uchwalenie w 2003 roku ustawy o zatrudnieniu socjalnym umożliwiło Naszej Wspólnocie, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy, powołanie w lutym 2004 roku kolejnego instrumentu readaptacji społecznej w postaci Klubu Integracji Społecznej, dzięki któremu powrót na rynek pracy, perspektywa zatrudnienia i pełne uczestnictwo w życiu społecznym naszych podopiecznych stały się bardziej realne. Zasadniczym celem jego utworzenia była reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i klientów pomocy społecznej, osób dotkniętych dysfunkcjami oraz zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu - mieszkańców gminy Strzelce Opolskie, poprzez edukację personalną, zawodową i społeczną w celu późniejszego osiągnięcia własnym staraniem absolwenta KIS samodzielności ekonomicznej.

We wrześniu 2005r. uruchomione zostało drugie w województwie Centrum Integracji Społecznej, w ramach którego do 30 czerwca 2008r. realizowaliśmy program zatrudnienia socjalnego poprzez reintegrację społeczną (warsztaty motywacyjne i nauki planowania życia, grupy edukacyjne, grupy samopomocowe i wsparcia) oraz reintegrację zawodową (warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy i szkolenia, zajęcia z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, itp.).

Pierwsi absolwenci Centrum uruchomili spółdzielnię socjalną "SYDORAJ" zajmującą się działalnością porządkowo - ogrodniczą.

W dniu 1 lipca 2008r. CIS wydzieliło się ze struktur Stowarzyszenia i stanowi odrębną jednostkę - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Doświadczenie prowadzenia naszych Domów, jak również pogłębiające się zjawisko bezdomności i wykluczenia społecznego oraz niewystarczająca ilość miejsc w naszych domach, skłoniło nas do utworzenia w 2006 r. kolejnej Wspólnoty - Domu Stowarzyszenia "Barka - Leopold".

W lipcu 2010 r. zostaje otwarty Punkt „Przytulisko” dla bezdomnych, które przebywają w miejscach niemieszkalnych i nie zdecydowały się na skorzystanie z instytucjonalnych form pomocy. „Przytulisko” spełnia rolę miejsca, w którym te osoby uzyskują wsparcie. W punkcie oferowana jest pomoc o charakterze doraźnym (m.in. w postaci posiłku, zaspokojenia potrzeb higienicznych) oraz  informacyjno-doradczym (informacja o przysługujących prawach). Pracownicy pomagają również w załatwieniu spraw urzędowo-administracyjnych. W punkcie działa biuro streetworkingu, gdzie osoby potrzebujące mogą liczyć na wsparcie ze strony doświadczonych streetworkerów.

W 2010 roku Dom Matki i Dziecka w Żędowicach zostaje przekształcony, wzorem pozostałych domów, na Dom dla osób bezdomnych.

W 2012r. nad schroniskiem "Stajenka" powstaje piąta wspólnota "Wieczernik". Dzięki pracy mieszkańców oraz wsparciu przyjaciół "BARKI", budynek został zaadaptowany do celów mieszkalnych. Tutaj działalność nieznacznie różni się od pozostałych domów. Sposób funkcjonowania "Wieczernika" został zaczerpnięty od wspólnoty Cenacolo.

Dwa lata później spotka nas nieszczęście. 21 października 2014r. we wspólnocie "Wieczernik" wybucha pożar. Było to dla nas ogromne przeżycie. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru. Żywioł strawił "Wieczernik" wraz z dobytkiem mieszkańców. W pozbieraniu się z gruzów przyszli nam z pomocą dobrzy ludzie. Pomagali finansowo i pracą własnych rąk. Mogliśmy również liczyć na wsparcie duchowe. Każde otrzymane dobre słowo było dla nas potężną pomocą. Udało się odbudować wspólnotę "WIeczernik" oraz odremontować schronisko "Stajenka", która ucierpiało w wyniku gaszenia pożaru. Te zdarzenie było dla nas strasznym nieszczęściem lecz umocniło naszą więź z lokalną społecznością i pokazało, iż wiele ludzi wspiera naszą działalność.

W kolejnych latach powstaje dom " Św. Antoniego". Znajdują się w nim samodzielne mieszkania. Przeznaczone są dla mieszkańców, którzy mają stałe dochody. "Św. Antoni" znajduje się na terenie domu "Doryszów".

Szukaj

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
"BARKA"
ul. Krakowska 16,

47-100 Strzelce Opolskie
tel: (077) 463 83 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 756-18-38-388
KRS 0000113477

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie
numer konta: 56 8907 1089 2002 1000 7211 0001

Domy "BARKI"

doryszowDoryszów
ul. Toszecka 23
47-134 Błotnica Strzelecka
tel. 690 169 021

czytaj więcej

KaczorowniaKaczorownia
ul. Olszowska 17
Warmątowice
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 518 244 706
czytaj więcej

ZedowiceŻędowice
ul. Opolska 32
47-120 Żędowice
tel. 889 581 977

czytaj więcej

LeopoldLeopold
ul. Olszowska 15
Warmątowice
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 514 352 008
czytaj więcej

Odwiedziny

Dzisiaj:173
Wczoraj:296
W tygodniu:1018
W miesiącu:3870
Ogólnie:786766

  • Twoje IP: 100.28.132.102
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

3
Online