"BARKA"

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej

I rozległ się głos z nieba: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie." Mk 1,11


WSPÓLNOTY


ROK 2023


ROK 2022


ROK 2020


ROK 2019


ROK 2018


ROK 2017


ROK 2016


ROK 2015