"BARKA"

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej

I rozległ się głos z nieba: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie." Mk 1,11

Archiwum projektów

Projekty realizowane w roku 2023

opis projektu gmina 2023

 

Projekty realizowane w roku 2022

IMG 20220928 142055

IMG 20221107 141553IMG 20220720 121614Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2022 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2022 r.

 

Projekty realizowane w roku 2021

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW WOJEWODY OPOLSKIEGO W ROKU 2021
W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY OPOLSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
W LATACH 2017-2021
Umowa nr 2/2021 z dnia 13.08.2021

Tytuł  projektu:
„Pokonać bezdomność”
Wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych

Czas realizacji:
01.08.2021 – 31.12.2021

Miejsce realizacji:
Domy wspólnotowe „Barka”
Schronisko zimowe „Stajenka”
województwo opolskie

Otrzymane wsparcie finansowe:
12.300,00 zł

Organ dotujący:
Wojewoda Opolski

OPIS PROJEKTU:

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu - osób mieszkających w domach "BARKA" oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu przeprowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2021 roku będą znajdowały się w sprawozdaniu merytorycznym za 2021 r. 

 

Projekty realizowane w roku 2020

"POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ. PROGRAM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM"

4 maja 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

W ramach projektu zaplanowano działania osłonowe i profilaktyczno-aktywizujące. Działania osłonowe polegały na zapewnieniu beneficjentom projektu godnych warunków życia poprzez włączenie ich we wspólnotę i zapewnienie całodobowego wsparcia w postaci schronienia, wyżywienia, odzieży, bielizny osobistej, obuwia, środków higieny oraz środków i materiałów opatrunkowych. Natomiast działania wspierające polegały na inicjowaniu i wspieraniu aktywności członków wspólnot na rzecz wychodzenia z  bezdomności i w powrocie na rynek pracy. 

Realizacja projektu była dofinansowana z budżetu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
kwota dofinansowania: 90 000 zł

Umowa nr DPS/B/29/2020 z dnia 10.06.2020

 

20 stycznia 2020 r. - 30 listopada 2020 r.

W ramach zadania zaplanowano działania zmierzające do zapewnienia schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania skierowane były również do dzieci i młodzieży, mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zadanie obejmowało także osoby starsze i samotne. Z tą grupą osób pracował opiekun domu „Leopold”.

herb

Realizacja projektu była dofinansowana z budżetu gminy Strzelce Opolskie
kwota dofinansowania: 60 000 zł
Umowa nr 1D/2020 z dnia 20.01.2020

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2020 roku będą znajdowały się w sprawozdaniu merytorycznym za 2020 r..

Projekty realizowane w roku 2019

 Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

"WYGRAĆ PRZYSZŁOŚĆ. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ POMOC SPOŁECZNA". -  dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych. Kontynuowane zostały zadania związane ze streetworkingiem, w tym prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego "Przytulisko" oraz pomoc osobom przebywającym w miejscach "niezamieszkanych".

Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

 

"POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ. PROGRAM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM". - dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Działania stanowiły pomoc dla mieszkańców domów wspólnotowych "BARKA", a także dla osób z województwa opolskiego, które zgłosiły się o pomoc do Stowarzyszenia. Podczas projektu podejmowano zdania osłonowe oraz profilaktyczno-aktywizujące.

Realizacja projektu miała na celu przywrócenie osobom bezdomnym właściwego miejsca w społeczeństwie, w rodzinie oraz na rynku pracy.

 

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2019 roku będą znajdowały się w sprawozdaniu merytorycznym za 2019 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2018

 Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

"POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ. PROGRAM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM. MODUŁ II PROWADZENIE DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH" - dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie stanowiło wsparcie dla mieszkańców domów wspólnotowych "BARKA" oraz dla osób z województwa opolskiego zgłaszających się o pomoc do Stowarzyszenia. W ramach projektu podjęto działania osłonowe oraz profilaktyczno-aktywizujące.

Realizacja projektu miała na celu przywrócenie osobom bezdomnym właściwego miejsca w społeczeństwie, w rodzinie oraz na rynku pracy.

"DROGA DO SAMODZIELNOŚCI" -  dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

 

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2018 roku będą znajdowały się w sprawozdaniu merytorycznym za 2018 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2017

 Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

"PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI" - WZMOCNIENIE I USPRAWNIANIE SYSTEMU INTERWENCJI, OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB BEZDOMNYCH - dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie stanowiło wsparcie dla mieszkańców domów wspólnotowych "BARKA" oraz osób z województwa opolskiego zgłaszające się o pomoc do Stowarzyszenia. W ramach projektu podjęto działania osłonowe (umożliwiające biologiczne przetrwanie) oraz profilaktyczno-aktywizujące (dokonanie zmiany statusu bezdomnego). 

W ramach projektu realizowane zostały również działania prewencyjne na terenie gminy w dwóch formach: praca metodą streetworkingu w środowisku bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz prowadzenie punktu informacyjnego-konsultacyjnego „Przytulisko”.

Realizacja projektu ma na celu przywrócenie osobom bezdomnym właściwego miejsca w społeczeństwie, w rodzinie oraz na rynku pracy.

"OD BEZDOMNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI" - dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych. Prowadzone zostały zadania związane ze streetworkingiem oraz działalnością Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego "Przytulisko"

Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

 

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2017 roku będą znajdowały się w sprawozdaniu merytorycznym za 2017 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2016

 Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

"DROGA DO ZMIAN - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - OSŁONOWYCH" - program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu - osób mieszkających w domach "BARKA" oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu przeprowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

"NOWY POCZĄTEK" - projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

"PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI" - WZMOCNIENIE I USPRAWNIANIE SYSTEMU INTERWENCJI, OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB BEZDOMNYCH - dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu realizowaliśmy działania prewencyjne na terenie gminy, które przebiegały dwutorowo: pracę metodą streetworkingu w środowisku bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz poprzez prowadzenie punktu informacyjnego-konsultacyjnego „Przytulisko”.

Zadanie stanowiło również wsparcie dla mieszkańców domów wspólnotowych "BARKA" oraz osoby z województwa opolskiego zgłaszające się o pomoc do Stowarzyszenia. W ramach projektu podjęto działania osłonowe oraz profilaktyczno-aktywizujące.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2016 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2016 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2015

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

POMOCNA DŁOŃ” - Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Dotacja gminy Strzelce Opolskie.
W ramach zadania udzielono pomocy w formie  schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych isamotnych.

„PROGRAM WSPIERAJĄCY POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI” – WSPARCIE W OBSZARZE POPRAWY STANDARDÓW BYTU I NOCLEGU – dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zakres rzeczowy zadania objął roboty remontowe w domach „Leopold”, „Doryszów” „Kaczorownia” oraz w domu „Barka” w Żędowicach. Wykonanie prac pozwoliło dostosować budynki mieszkalne do obowiązujących norm, w tym bezpieczeństwa oraz ekologicznych, zapewniło poprawę funkcjonalności oraz podniosło poziom oferowanych warunków bytowych dla mieszkańców domów „Barka”.

„PRZECIW WYKLUCZENIU” - program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu – osób mieszkających w domach „Barka” oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu prowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2015 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2015 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2014

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

„NOWA SZANSA” – Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie  schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

„PROGRAM WSPIERAJĄCY POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZENOŚCI”  - Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program miał na celu wsparcie działań prewencyjno-osłonowych.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu – osób mieszkających w domach „Barka” oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu prowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

W ramach projektu realizowaliśmy działania prewencyjne na terenie gminy, które przebiegały dwutorowo: pracę metodą streetworkingu w środowisku bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz poprzez prowadzenie punktu informacyjnego-konsultacyjnego „Przytulisko”.

„SZANSA DLA CIEBIE” – program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu – osób mieszkających w domach „Barka” oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu prowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2014 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2014 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2013

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej oraz ze środków europejskich:

„NOWA SZANSA – NOWE ŻYCIE” -  Dotacja gminy Strzelce Opolskie. Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie  schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

„PROGRAM WSPIERAJĄCY POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI” – wsparcie działań w obszarze poprawy standardów pobytu i noclegu. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zakres rzeczowy zadania dotyczył domu wspólnotowego „Doryszów”. Objął roboty remontowe w budynku mieszkalnym. Prace podyktowane były złym stanem techniczny, postarzającymi się awariami, które stwarzały zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie bezpieczeństwa dla osób tam przebywających.

„NOWY POCZĄTEK” – program współpracy Wojewody Opolskie go z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu – osób mieszkających w domach „Barka” oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu prowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

„RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU” – kontynuacja programu partnerskiego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2013 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2013 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2012

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej oraz ze środków europejskich:

„DROGA DO ZMIAN” -  dotacja gminy Strzelce Opolskie. Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie  schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

„WRACAM DO DOMU” - program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

W okresie realizacji zadania zapewniono osobom bezdomnym schronienie w domach „Barka”, wyżywienie, środki higieny osobistej, podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe, odzież, obuwie i bieliznę. Beneficjenci projektu zostali objęci wsparciem psychologicznym , pomocą prawną, profilaktyką uzależnień, pomocą w załatwianiu spraw urzędowych,  pracą socjalną.

„RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZENEMU” -  program partnerski z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Pilotażowe wdrożenie standardów w zakresie bezdomności, przetestowanie modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności („Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej) realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS).

Projekt skierowany był do 85 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, przy równym dostępie kobiet i mężczyzn, z terenu gminy Strzelce Opolskie, przebywających w domach wspólnotowych SPW „Barka” oraz w miejscach niemieszkalnych. Stowarzyszenie jako partner projektu realizował działania w ramach następujących standardów: streetworking, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, zatrudnienie i edukacja.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2012 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2012 rok.

 

 Projekty realizowane w roku 2011

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

„WIELKI POWRÓT” – Program operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (lata 2010-2011) II transza. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

„TWOJA SZANSA” -   Współpraca Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku – wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych.

„KROK DO ZMIAN” -  przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Dotacja gminy Strzelce Opolskie.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2011 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2011 rok.

Projekty realizowane w roku 2010

„Z BARKĄ WARTO” – dotacja gminy Strzelce Opolskie. Kompleksowy projekt łączący ze sobą działania o charakterze osłonowym, profilaktycznym oraz motywującym, mający na celu szeroko rozumianą pomoc osobom bezdomnym w radzeniu sobie z sytuacją wykluczenia społecznego, a także w przyszłym zapobieganiu patologiom społecznym na terenie gminy Strzelce Opolskie.

„WIELKI POWRÓT” Program operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (lata 2010-2011) I transza. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2010 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2010 rok.

Szukaj

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
"BARKA"
ul. Krakowska 16,

47-100 Strzelce Opolskie
tel: (077) 463 83 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 756-18-38-388
KRS 0000113477

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie
numer konta: 56 8907 1089 2002 1000 7211 0001

Domy "BARKI"

doryszowDoryszów
ul. Toszecka 23
47-134 Błotnica Strzelecka
tel. 690 169 021

czytaj więcej

KaczorowniaKaczorownia
ul. Olszowska 17
Warmątowice
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 518 244 706
czytaj więcej

ZedowiceŻędowice
ul. Opolska 32
47-120 Żędowice
tel. 889 581 977

czytaj więcej

LeopoldLeopold
ul. Olszowska 15
Warmątowice
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 514 352 008
czytaj więcej

Odwiedziny

Dzisiaj:268
Wczoraj:247
W tygodniu:515
W miesiącu:5421
Ogólnie:797829

  • Twoje IP: 3.92.91.54
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

2
Online